Simskola från 5 år

Vill du anmäla till simskola?

Simskola från 5 år

Svenska Livräddningssällskapets simskola riktar sig till barn som är fyllda 5 år och äldre.  

Under kursens genomförande är barnet försäkrat via Svenska Livräddningssällskapet.

Vad är simskola?

Simskolan har som syfte att utveckla barnets simfärdigheter, vattenvana och vattensäkerhet för att uppnå simkunnighet. Simskolan utgår från barnets individuella nivå där vi tränar simning och livräddning.

Plats och tid

Simskolan anordnas på Fjärran Höjderbadet, Gävle. 

Vi planerar att starta höstens grupper i september 2022.

Simskolan hålls 2 gånger/vecka, tisdagar och lördagar, under 6 veckor. Antal tillfällen är 12 och varje tillfälle är 30 minuter. 

Upplägg

Vi följer ett beprövat kursprogram som utarbetats under många år och vi anpassar alla övningar efter barnets förmåga och ålder.

Kostnad

950:- för 12 tillfällen

Du betalar för hela kursen vid första tillfället via Swish eller kontant.

Anmälan

Anmälan sker via onlinebokning,
boka simskola

Väljer ni tiden 16.00 på tisdagar får ni tiden 14.00 på lördagar, väljer ni tiden 16.30 på tisdagar får ni tiden 14.30 på lördagar osv.

Har du frågor angående simskolan? Kontakta Catharina via catharina@slsgavleborg.se

Alla uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen – GDPR

SLS Simlärare

Vill du veta mer om oss simlärare? 
Klicka här

SLS Simskola

Vi i Svenska Livräddningssällskapet anpassar vår simundervisning efter varje individs behov. Vår simskola ska passa alla, oavsett ålder, som vill lära sig simma. Vi lägger stort fokus på att skapa säkerhet och trygghet i, vid och på vatten. 
Klicka här

Livräddning

Vi i Svenska Livräddningssällskapet utbildar dig i hur du ska agera i en nödsituation till havs, på stranden eller i badhuset. Det är viktigt att du vet hur du ska hantera en situation om en person är nödställd i vatten. 
Klicka här