Instruktörsutbildning babysim

Gävleborgs Regionförbund erbjuder utbildning till instruktör i babysim och Svenska Livräddningssällskapet

Utbildning

Utbildningen är en komprimerad helgutbildning som sker 2 gånger per år och dessa datum kan du se här nedan och på min hemsida www.karinblomqvist@n.nu där du också kan läsa vidare om upplägget och hur du anmäler dig till utbildningen. 

Förkunskaper

– Du ska under innevarande kalenderår ha fyllt 18 år
– Du ska senast 12 månader innan kursstart genomfört en HLR-utb för vuxen
– Du ska ha genomfört märket Gulddelfinen – finns på SLS hemsida
– Du bör ha genomfört minst 10 timmars praktik i babysim, antingen med eget barn eller deltagit som utomstående

 

Utbildningsplan

Förpraktik: 10 timmar. Teorikurs: 22 timmar. Praktik: minst 15 timmar. Praktikfrågor innan diplom.

Känner du att det här är något för dig

Ta kontakt med Karin Blomqvist via e-post, karinblomqvistsls@hotmail.com så får du veta mer.